Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

Room with a View

Sep 25, 2010-Oct 31, 2010

Gan Dan, Chu Fang-Yi, Lin Jian-Rung, Minto Fang, Hou Chun-Ming, Yuan Shun, Chen Jun-Hau, Huang Zhi-Yang, Yeh Yi-li, Lu Ming-Te

Celestial Travel - A Transcendental Encounterof Hong Tung and Yeh Yi-li

Jul 24, 2010-Aug 29, 2010

Hong Tung, Yeh Yi-li

Zhou Jin-hua's Solo Exhibition - The Absurd Reality

Jun 01,2010-Jul 04, 2010

Zhou Jin-hua

The Universe in Mind

Apr 10, 2010-May 16, 2010

Hung Tung-lu, Mr. Red