Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

The Short Films Exhibition of MIDI Z : DIASPORA

Nov 05, 2016-Dec 10, 2016

MIDI Z

2016 ART TAIPEI / Booth M2

Nov 12, 2016-Nov 15, 2016

Inoue Yuichi, Chu Chiahua, Li Huayi, Guo Hongwei, Chen Wei, Peng Kang-Long, Liu Dan, Cai Dongdong

FORMOSA 101 ART FAIR / Booth C10

May 13, 2016-May 15, 2016

Shi Jing

Photo as Object

Mar 12, 2016-Apr 16, 2016

Cai Dongdong

2016 ART BASEL HONG KONG / Booth 3D34

Mar 23, 2016-Mar 26, 2016

Inoue Yuichi