Ink Diversity

Jan 9, 2021-Feb 6, 2021

Inoue Yuichi, Zao Wou Ki, Xu Bing, He Xiangyu

A New Horizon of Eastern and Western Art Intersection

Oct 06, 2017-Oct 28, 2017

Inoue Yuichi, Ishikawa Kinichiro, Hung Jui-Ling, Chang Wan-Chuan, Chen Jin, Yang San-Lang, Liao Chi-Chun, Ran In-Ting

2017 ART TAIPEI / Booth D04

Oct 20, 2017-Oct 23, 2017

Inoue Yuichi, Chu Chiahua, He Xiangyu, Chen Wei, Stanley Fung, Zhao Gang

Seven — Seeing from the Word; Seven Series of Stanley Fung

Nov 18, 2017-Dec 30, 2017

Stanley Fung