Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

Signatura Rerum

Sep 21, 2019-Oct 26, 2019

Guo Hongwei

Anātman

Apr 13, 2019-May 25, 2019

Inoue Yuichi

2019 Taipei Dangdai / Booth F11

Jan 18, 2019-Jan 20, 2019

The Diversity of Ink Art / Inoue Yuichi, Li Huayi, Zao Wou Ki, Liu Dan