Ink And Tea

Dec 23, 2023-Jan 20, 2024

Yuichi Inoue, Kansai Noguchi ,Hirose You, Noto Chikae, Noto Asana, Cheng Wei, Ge Bao Jian, Whirlflow (Co-Host luce)

Ink Diversity

Jan 9, 2021-Feb 6, 2021

Inoue Yuichi, Zao Wou Ki, Xu Bing, He Xiangyu