Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

Minto Fang's Solo Exhibiton - Recombinant of Objects

Dec 10, 2011-Jan 15, 2012

Minto Fang

Szumin Kuo's Solo Exhibition - Interplay

Oct 15, 2011-Nev 20, 2011

Szumin Kuo

Shi Jing's Solo Exhibition - Existence In Blankness

Aug 27, 2011-Sep 25, 2011

Shi Jing

Contemporaneity of Revisiting Historical Paths 

Jun 24, 2011-Jul 31, 2011

Yu Peng, Lee Ming-Tse, Zhou Chun-Ya, Hong Lei, Hsu Yu-Jen
Curator - Hu Yung-Fen

The Uncertain Gravity of Being

Apr 23, 2011-May 29, 2011

Michael Lin, Hong Shao-Pei, Huang Bow-Wei, Ye Red-Xing, Tasi Yu-Shan,
Liu Shih-Tung

Beyond The Boundary

Feb 25, 2011-Mar 31, 2011

Fang Minto, Su Wong-Shen, Huang Zhi-Yang, Xu Bing, Ai Wei-Wei, Wang Shu-Gang, Xue Song, Zhang Huan, Shi Jing, Guo Hong-Wei